f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
นางสายใจ ไสวชีววงศ์ หัวหน้างานสารบรรณ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลงวันที่ 03/06/2563

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30น.
นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 มอบหมายให้ นางสายใจ ไสวชีววงศ์ หัวหน้างานสารบรรณ
รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


'