f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
นายสุรเชษฐ ขวดหรีม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม) เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 35
ลงวันที่ 03/06/2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ ขวดหรีม
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม) เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 35


'