f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์2564 พร้อมปล่อยขบวนรถยนต์สายตรวจ รถกรมทางหลวง รถโรงพยาบาล และกู้ภัย เพื่อร่วมรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวง ระหว่างวันที่ 9 -16 เมษายน 2564
ลงวันที่ 09/04/2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 [เวลา 10.00 น.]

นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 พร้อม นายชาญชัย สลีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายสุรเชษฐ ขวดหรีม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นางสาวปรานอม แตงสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าหมวดฯ หัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด

?? #เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์2564 พร้อมปล่อยขบวนรถยนต์สายตรวจ รถกรมทางหลวง รถโรงพยาบาล และกู้ภัย เพื่อร่วมรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวง ระหว่างวันที่ 9 -16 เมษายน 2564 บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรน้ำปาด โรงพยาบาลน้ำปาด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด กู้ภัยน้ำปาด และผู้สื่อข่าวท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์ ผกก.สภ.น้ำปาด เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ บริเวณสามแยกโรงพยาบาลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
?? มอบของตรวจเยี่ยมแก่หัวหน้าหมวดทางหลวงและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน

 


'