f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ลงวันที่ 05/12/2565

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

- พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

- พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์


'