f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ลงวันที่ 05/12/2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ มอบหมายให้ นายเกรียงไกร แสงสุวรรณ หัวหน้าหมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ นำคณะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


'