f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 18/02/2564 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 30/11/2563 กรมทางหลวงชวนเยือน “เส้นทางสายสีชมพู” ชมดงดอกนางพญาเสือโคร่ง บน ทล.1249 และ ทล.1178 ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมปรับปรุงเส้นทางอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน
3 30/11/2563 กรมทางหลวง ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน 1 แล้วเสร็จ เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่ง จ.เชียงใหม่
4 30/10/2563 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 17/10/2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทล. 1045 กรณีโครงการก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทล. 1045 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.25+450 – กม.27+500
6 17/10/2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทล.117 กรณีโครงการก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.311+500 - กม.318+330
7 17/05/2563 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี
8 17/05/2563 กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร บน ทล.3344 กม.17 - 18 (หน้าร้าน Kerry Express) ขาเข้า กทม. เพื่อซ่อมแซมถนน ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พ.ค. 63
9 17/05/2563 การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยใช้แค่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น
10 02/05/2563 ประมวลภาพกิจกรรมแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (02) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
11 02/05/2563 ประมวลภาพกิจกรรมแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (01) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
12 28/03/2563 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์ จากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการติดตั้งอุโมงค์ป้องกันเชื้อ COVID-19 โดยพ่นละอองสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อตลอดการเดินผ่านช่องทางอุโมงค์
13 28/03/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ดังนี้ วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 หมวดทางหลวงอุตรดิตถ์?ได้ให้ความช่วยเหลือน้ำสำหรับอุปโภค? บ้านน้ำไผ่? ต.งิ้วงาม? จ.อุตรดิตถ์ จำนวนรวม 60,000? ลิตร? รวม 10 เที่ยว เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่
14 29/09/2562 กรมทางหลวงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ความรู้ด้านจราจร 104 โรงเรียนทั่วประเทศ
15 29/09/2562 กรมทางหลวงวางกระสอบทรายเพื่อกู้ถนน จ.อุบลราชธานี สำเร็จ การจราจรสามารถผ่านได้ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจนกว่าจะคลี่คลาย