Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
Department of Highways Uttaradit 2
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวงวางกระสอบทรายเพื่อกู้ถนน จ.อุบลราชธานี สำเร็จ การจราจรสามารถผ่านได้ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจนกว่าจะคลี่คลาย

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5 สายทาง ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง- ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย พื้นที่อำเภอกันทรารมย์ ช่วงกม.ที่ 12 – 16 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 2. จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง- ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ พื้นที่อำเภอเขื่องใน ช่วงกม.ที่ 4 (สะพานห้วยเรือ) คอสะพานชำรุด และได้ปิดการจราจร เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่านสะพานทำให้สะพานเสียหายนั้น ขณะนี้กรมทางหลวงกำลังดำเนินการติดตั้งซ่อมแซม ติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ คาดว่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 22 กันยายน 2562- ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ พื้นที่อำเภอเขื่องใน ช่วงกม.ที่ 14 – 15 ระดับน้ำสูง 10 – 30 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 3. จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง- ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน – บุ่งเขียว พื้นที่อำเภอชานุมาน ช่วงกม.ที่ 59 (สะพานห้วยถ่ม) สะพานขาด ใช้เส้นทาง ทล.12 ไป อ.หนองสูง เลี้ยวขวา แยกบ้านเป้า กม.25 และเข้าทางหลวงชนบท 4021 คาดว่าเปิดการจราจรได้ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้ดำเนินการวางแบริเออร์ และกระสอบทราย บนทางหลวงหมายเลข 24 (เดชอุดม – อุบลราชธานี) เพื่อกั้นน้ำ สูบน้ำ ทำให้น้ำที่ท่วมขังบนผิวทางลดลง คาดว่าภายในวันนี้ (เวลา 18.00 น.) จะสามารถสัญจรได้ตามปกติ พร้อมได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
title
กรมทางหลวงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ความรู้ด้านจราจร 104 โรงเรียนทั่วประเทศ

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ กรมทางหลวงจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยให้แขวงทางหลวงทั่วประเทศจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมวินัยด้านการจราจร ความปลอดภัยบนท้องถนน และกฎหมายแก่นักเรียนในพื้นที่แขวงทางหลวงที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 104 โรงเรียน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับนักเรียนโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนและเพื่อลดแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยรวมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านวินัยจราจร ความปลอดภัย กฎหมายจราจรแก่เด็กนักเรียนและปลูกฝังทัศนคติการเคารพกฎจราจร เครื่องหมายจราจร การให้สัญญาณจราจร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 - 4 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 86 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83 คาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการในโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป
title
กรมทางหลวง เชิญสัมผัสถนนสายดอกไม้ “เหลืองปรีดียาธร” บนทางหลวงหมายเลข 3502 จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามโทร 1586

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 เชิญชวนประชาชนผู้ใช้ทางที่มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีหรือใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 3502 ได้ชื่นชมและสัมผัสความสวยงามของถนนสายดอกไม้ “เหลืองปรีดียาธร” บนทางหลวงหมายเลข 3502 ตอน ดอนไร่ – ด่านช้าง ที่ กม.0 – 6 ระยะทาง 6 กิโลเมตร สำหรับดอกเหลืองปรีดียาธร(ดอกตาเบบูญ่า) จัดเป็นไม้ยืนต้นมีลักษณะเป็นรูประฆังสีเหลือง ปลายกลีบแยกเป็นรูปปากเปิด ซึ่งดอกเหลืองปรีดียาธรจะออกดอกเบ่งบานราวเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนของทุกปี มีความสวยงามเหลืองอร่ามตลอดสองข้างทาง นอกจากนี้ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ยังได้ทำการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จุดเช็คอิน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะถ่ายภาพอีกด้วย ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนโปรดจอดยานพาหนะบริเวณสองข้างทางอย่างระมัดระวังระหว่างทำการถ่ายภาพ เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรบนทางหลวง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 โทร.0 3552 2133 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)