Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ดังนี้ วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 หมวดทางหลวงอุตรดิตถ์?ได้ให้ความช่วยเหลือน้ำสำหรับอุปโภค? บ้านน้ำไผ่? ต.งิ้วงาม? จ.อุตรดิตถ์ จำนวนรวม 60,000? ลิตร? รวม 10 เที่ยว เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ดังนี้วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 หมวดทางหลวงอุตรดิตถ์?ได้ให้ความช่วยเหลือน้ำสำหรับอุปโภค? บ้านน้ำไผ่? ต.งิ้วงาม? จ.อุตรดิตถ์ จำนวนรวม 60,000? ลิตร? รวม 10 เที่ยว เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่
title
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์ จากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการติดตั้งอุโมงค์ป้องกันเชื้อ COVID-19 โดยพ่นละอองสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อตลอดการเดินผ่านช่องทางอุโมงค์

นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้สั่งการ ให้เจ้าหน้าที่แขวงฯ ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์ จากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการติดตั้งอุโมงค์ป้องกันเชื้อ COVID-19 โดยพ่นละอองสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อตลอดการเดินผ่านช่องทางอุโมงค์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 วินาที สำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อ และอุโมงค์ดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที่เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
title
กรมทางหลวงวางกระสอบทรายเพื่อกู้ถนน จ.อุบลราชธานี สำเร็จ การจราจรสามารถผ่านได้ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจนกว่าจะคลี่คลาย

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5 สายทาง ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง- ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย พื้นที่อำเภอกันทรารมย์ ช่วงกม.ที่ 12 – 16 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 2. จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง- ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ พื้นที่อำเภอเขื่องใน ช่วงกม.ที่ 4 (สะพานห้วยเรือ) คอสะพานชำรุด และได้ปิดการจราจร เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่านสะพานทำให้สะพานเสียหายนั้น ขณะนี้กรมทางหลวงกำลังดำเนินการติดตั้งซ่อมแซม ติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ คาดว่าจะเปิดการจราจรได้วันที่ 22 กันยายน 2562- ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ พื้นที่อำเภอเขื่องใน ช่วงกม.ที่ 14 – 15 ระดับน้ำสูง 10 – 30 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 3. จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง- ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน – บุ่งเขียว พื้นที่อำเภอชานุมาน ช่วงกม.ที่ 59 (สะพานห้วยถ่ม) สะพานขาด ใช้เส้นทาง ทล.12 ไป อ.หนองสูง เลี้ยวขวา แยกบ้านเป้า กม.25 และเข้าทางหลวงชนบท 4021 คาดว่าเปิดการจราจรได้ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้ดำเนินการวางแบริเออร์ และกระสอบทราย บนทางหลวงหมายเลข 24 (เดชอุดม – อุบลราชธานี) เพื่อกั้นน้ำ สูบน้ำ ทำให้น้ำที่ท่วมขังบนผิวทางลดลง คาดว่าภายในวันนี้ (เวลา 18.00 น.) จะสามารถสัญจรได้ตามปกติ พร้อมได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)