Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
บรรยากาศดีต่อใจ! กรมทางหลวงแจกพิกัดจุดกางเต็นท์ฟรี ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2023

นายสราวุธ   ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังจากสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลายลง ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนจะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก  กรมทางหลวงจึงได้จัดเตรียมจุดกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 35 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 26 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง และภาคกลาง 3 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์นั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง   สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 รวมระยะเวลา 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจุดบริการลานกางเต็นท์ จำนวน 35 แห่ง มีดังต่อไปนี้   จังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ กม.30+450 หมวดทางหลวงสะเมิง ทล.1349 กม.25+300 หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม.14+584 หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม.84+215    จังหวัดลำปาง 2 แห่ง หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ - เกาะคา กม.650+917 หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน กม.482+356   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 แห่ง หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู กม.197+350 หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน กม.197+907 หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100   จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน - บ้านร่องขุ่น กม.896+845 หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง กม.63+500 (ขาเข้า)   จังหวัดน่าน 3 แห่ง หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย กม.69+485 (ขาออก) หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน - สบทุ กม.82+000 (ขวาทาง) หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ กม.67+110   จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ กม.102+526   จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง - นครชุม กม.453 + 076 (ขาออก) หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง กม.423+809 (ขาออก) หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม - วังเจ้า กม.476+553 (ขาเข้า) หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง กม.55+000 (ขาออก)   จังหวัดตาก 5 แห่ง หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า - ตาก กม.511+826 หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน กม.560+449 หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา กม.115+550 หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง กม.88+050 หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง - กะแง่คี กม.165+799   จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.184+219 (ขวาทาง)   จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย กม.269+100   จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว - ทุ่งสมอ กม.23+600   จังหวัดเลย 2 แห่ง หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ กม.266+737 หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม - เชียงคาน กม.148+350   จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน – แก่งประลอม กม.100 (ขาเข้า กทม.) หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ กม.181+058 (ขาเข้า กทม.)   จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ กม.5+006 ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ กม.24+200   จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ - เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550   จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ กม.0+925   หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และช่องทางออนไลน์ผ่าน QR Code หรือจองด้วยตนเอง ณ สถานที่พัก  ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ภาพกิจกรรม