f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงอุตรดิตถ์
ลงวันที่ 04/01/2562

 

นายเกรียงไกร  แสงสุวรรณ
หัวหน้าหมวดทางหลวงอุตรดิตถ์
โทร.055-448949 , 095-770-9782

(*หากกดที่ภาพ ไม่แสดง กรุณาคลิ๊กขวา "เปิดรูปภาพในแท็บใหม่" Open new Tab)
'