f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงท่าปลา
ลงวันที่ 04/01/2562

นายไพฑูรย์ เขตจตุรัส
หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าปลา
โทร.055-461189 , 084-514-5955

(*หากกดที่ภาพ ไม่แสดง กรุณาคลิ๊กขวา "เปิดรูปภาพในแท็บใหม่" Open new Tab*)


'