f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
กิจกรรมออกบูธนิทรรศการ ให้ความรู้ แนะนำองค์กรกรมทางหลวง ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจำปี 2564 พร้อมเป็นตัวแทนหน่วยงานคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาศเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ หน้าที่ประจำบูธนิทรรศการ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ลงวันที่ 17/03/2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564
นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นตัวแทนของ กระทรวงคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ในการจัดกิจกรรมออกบูธนิทรรศการ ให้ความรู้ แนะนำองค์กรกรมทางหลวง ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจำปี 2564
พร้อมเป็นตัวแทนหน่วยงานคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาศเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ประจำบูธนิทรรศการ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


'