f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 17/02/2565 558/60/65/100 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2565 558/45/65/64 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 3 ระหว่าง กม.40+500 - กม.43+576 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,748 ม.) 26/03/2563 อต.2/ม.2/6/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 21/11/2562 558/30/63/7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ