f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/07/2563 558/60/63/180 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยเ(เฉพาะวิธีเจาะจง) 09/07/2563 558/40/63/178 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.10+098 - กม.10+122 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/07/2563 อต.2/ม.2/42/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 558/-/63/37 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/07/2563 558/60/63/177 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 ซื้อผ้าเวทลุคสีเหลือง 228 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 558/40/63175 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในเขตทางหลวง จำนวน 857,752 ตร.ม. และจ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 233,574 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 01/07/2563 558/ม2/45/63 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 01/07/2563 558/60/63/172 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในเขตทางหลวง จำนวน 857,752 ตร.ม. และจ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 233,574 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 558/ม2/45/63 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/06/2563 558/60/63/169 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 23/06/2563 558/-/63/44 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/06/2563 558/60/63/168 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 558/40/63/167 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ 12/03/2563 558/40/63/85 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 17/06/2563 558/40/63/5 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 561 รายการ