f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2564 558/-/64/12 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 07/04/2564 558/60/64/108 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 558/60/64/107 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2564 558/ม.2/11/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2564 558/35/64/106 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/03/2564 558/60/64/105 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 558/45/64/104 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ 24/03/2564 558/80/64/103 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/03/2564 558/60/64/102 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,331 ต้น 16/03/2564 อต.2/ม.2/37/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/03/2564 558/60/64/101 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 ซื้อตู้เซฟตี้ 100 แอมป์ ขนาด 600 โวลท์ จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2564 558/45/64/100 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 10/03/2564 558/60/64/98 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 04/03/2564 558/60/64/94 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/02/2564 558/60/64/91 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 776 รายการ