f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.127+400-กม.130+265 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.865 กิโลเมตร 28/01/2564 อต.2/ม.2/26/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด-ปากนาย ระหว่าง กม.61+250-กม.63+300 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 28/01/2564 อต.2/ม.2/25/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง สาย117ตอน น้ำปาด-นาไพร ระหว่าง กม343+435-กม344+700,สาย1045ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม8+873-กม31+000 ,สาย1163 ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า ระหว่าง กม28+245-กม32+900 และ สาย1268ตอน นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม119+300-กม120+637 02/12/2563 อต.2/ม.2/24/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.311+004.921 - กม.311+123.921 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 อต.2/ม.2/23/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 5 ระหว่าง กม.301+210 - กม.301+845 และ กม.318+265 - กม.319+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง (57 ต้น) 24/11/2563 อต.2/ม.2/22/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ตอน 2 ระหว่าง กม.12+835 - กม.14+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47 ต้น) 24/11/2563 อต.2/ม.2/20/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 4 ระหว่าง กม.119+300 - กม.121+057 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 24/11/2563 อต.2/ม.2/19/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ตอน 1 ระหว่าง กม.376+050 - กม.379+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,360 ม.) 24/11/2563 อต.2/ม.2/21/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+286 - กม.24+400 และ กม.24+629 - กม.25+700 ปริมาณงาน 11,273 ตร.ม. 18/11/2563 อต.2/ม.2/18/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.19+500 - กม.22+050 ปริมาณงาน 19,005 ตร.ม. 18/11/2563 อต.2/ม.2/17/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด-ปากนาย ตอน1 ระหว่าง กม86+175-กม86+400,กม87+675-กม88+325,กม89+090-กม90+050,กม91+950-กม92+076,กม.93+375-กม93+725,กม98+419-กม98+750,กม.99+037-กม100+850และ กม101+135-กม101+218 16/11/2563 อต.2/ม.2/16/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.5+540 - กม.7+900 และ กม.10+200 - กม.13+366 ปริมาณงาน 33,196 ตร.ม. 16/11/2563 อต.2/ม.2/15/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.78+325 - กม.82+600 ปริมาณงาน 29,925 ตร.ม. 16/11/2563 อต.2/ม.2/14/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+063 - กม.4+575 ปริมาณงาน 54,144 ตร.ม. 16/11/2563 อต.2/ม.2/13/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.55+000 - กม.59+500 ปริมาณงาน 42,042 ตร.ม. 16/11/2563 อต.2/ม.2/12/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 92 รายการ