f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+975 - กม.25+615 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/06/2563 อต.2/ม.2/50/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.17+891 - กม.19+200 ระยะทาง 1.309 กิโลเมตร 20/05/2563 อต.2/ม.2/48/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.27+500 - กม.28+854 ระยะทาง 1.354 กิโลเมตร 20/05/2563 อต.2/ม.2/47/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.130+425 - กม.133+450 ระยะทาง 3.025 กิโลเมตร 20/05/2563 อต.2/ม.2/46/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.40+225 - กม.46+711 ปริมาณงาน 1 แห่ง (255.30 ตร.ม) 20/05/2563 อต.2/ม.2/49/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบหมวดทางหลวงบ้านโคก (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ บริเวณ กม.109+400 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 12/05/2563 อต.2/ม.2/45/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 12/05/2563 อต.2/ม.2/44/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 จ้างก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด - ปากนาย ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.96+362 - กม.98+382 ระยะทาง 2.020 กิโลเมตร 12/05/2563 อต.2/ม.2/43/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.374+700 - กม.396+283 (เป็นตอนๆ) 12/05/2563 อต.2/ม.2/42/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.96+800-กม.118+900 (เป็นตอนๆ) 12/05/2563 อต.2/ม.2/41/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด - ปากนาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.50+970 - กม.95+735 (เป็นตอนๆ) 12/05/2563 อต.2/ม.2/40/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์, ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.9+500 - กม.30+112 (เป็นตอนๆ) 12/05/2563 อต.2/ม.2/39/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 วังสีสูบ - ผาเลือด ตำบลผาจุก, ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.12+300 - กม.18+200 (เป็นตอนๆ) 12/05/2563 อต.2/ม.2/38/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคมทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ทางเข้าบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+400 (เป็นตอนๆ) 30/04/2563 อต.2/ม.2/37/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.2+520-กม.10+725 (เป็นตอนๆ) 30/04/2563 อต.2/ม.2/36/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 50 รายการ