f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566 558/60/66/121 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566 558/60/66/119 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566 558/60/66/120 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566 558/30/66/22 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 558/40/66/116 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 558/35/66/115 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 558/45/66/114 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA TA5002I TK6329 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2566 558/40/66/113 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2566 558/45/66/111 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 558/45/66/108 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 ซื้อหิน ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 558/60/66/110 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จุ 3.785 ลิตร มอก.2514-2553 จำนวน 47 กป.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2566 558/60/66/107 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จุ 3.785 ลิตร มอก.2514-2553 จำนวน 45 กป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2566 558/60/66/107 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 558/70/66/106 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 ซื้อตู้เหล็กคอนโทรล เปิด - ปิด ไฟทาง IP65 (กันน้ำ) ขนาด 35x60x20 ซม. IEC 60529 รุ่น PS.ME จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 558/45/66/104 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 494 รายการ