f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/06/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.10+098 - กม.10+122 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/06/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.10+098 - กม.10+122 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/06/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.10+098 - กม.10+122 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/05/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+975 - กม.25+615 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/04/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงบ้านโคก จำนวน14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/04/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 22/04/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอาคารที่พักอาศัยหหมวดการทางบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 17/04/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 17/04/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 16/04/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 113 รายการ