f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1051 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า ระหว่าง กม.13+900 – กม.17+000 ปริมาณงาน 18,600 ตร.ม. 05/01/2562 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1052 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 07/01/2562 14,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1053 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 07/01/2562 6,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1054 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 6,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1055 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันดึเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 225,919.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1056 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 03/01/2562 6,634.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1057 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 02/01/2562 5,982.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1058 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ยางแอสฟัลต์ จำนวน 4 รายการ 02/01/2562 427,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1059 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 26/12/2561 5,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1060 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อแบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12 v 7.2 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1061 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/12/2561 7,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1062 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อ Asphalt Concrete Levelling Course (HOT MIX) จำนวน 246 ตัน 21/12/2561 492,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1063 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด (ตอน 1 – ตอน 4) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.46+862 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/12/2561 1,920,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1064 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด (ตอน 1 - ตอน 6) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.44+100 - กม.65+173 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/12/2561 2,430,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1065 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา – เด่นชาติ (ตอน 1 – ตอน 2) ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.3+217 - กม.3+903 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/12/2561 670,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,051 ถึง 1,065 จาก 1,106 รายการ