f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1066 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา – เด่นชาติ (ตอน 1 – ตอน 2) ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.3+217 - กม.3+903 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/12/2561 670,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1067 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า (ตอน 1 - ตอน 4) ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.4+090 - กม.40+690 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/12/2561 1,784,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1068 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 19/12/2561 36,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1069 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1070 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 111,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1071 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวงคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+125 - กม.375+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2561 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1072 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.64+500 - กม.66+425 ปริมาณงาน 17,901 ตร.ม. 14/12/2561 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1073 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.53+000 - กม.54+165 ปริมาณงาน 10,903 ตร.ม. 14/12/2561 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1074 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.13+900 -กม.17+000 ปริมาณงาน 18,600 ตร.ม. 14/12/2561 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1075 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/12/2561 17,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1076 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 7,695 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 212,382.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1077 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวงคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+125 - กม.375+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2561 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1078 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 236,508 ตร.ม. 07/12/2561 179,746.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1079 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ (ตอน 1 - ตอน 2) ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.3+217 - กม.3+903 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2561 670,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1080 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด (ตอน 1 - ตอน 6) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.44+100 - กม.65+173 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2561 2,430,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,066 ถึง 1,080 จาก 1,107 รายการ