f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2564 6,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2564 5,428.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/05/2564 91,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2564 16,478.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2564 83,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/05/2564 130,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 03/05/2564 51,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2564 26,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 16,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 30/04/2564 78,927.16 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 41,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 83,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 28/04/2564 39,542.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเแพาะเจาะจง 26/04/2564 5,430.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 26/04/2564 115,395.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,107 รายการ