f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2564 52,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2564 244,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2564 49,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2564 19,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/04/2564 28,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/04/2564 97,188.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2564 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 07/04/2564 12,602.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 12,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,331 ต้น 25/03/2564 2,485,416.23 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2564 499,511.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2564 239,209.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/03/2564 45,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 23,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ 24/03/2564 6,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,107 รายการ