f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/07/2563 51,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยเ(เฉพาะวิธีเจาะจง) 09/07/2563 7,756.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.10+098 - กม.10+122 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/07/2563 1,389,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 13,589.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/07/2563 19,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อผ้าเวทลุคสีเหลือง 228 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 6,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในเขตทางหลวง จำนวน 857,752 ตร.ม. และจ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 233,574 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 01/07/2563 481,635.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 01/07/2563 30,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางในเขตทางหลวง จำนวน 857,752 ตร.ม. และจ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 233,574 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 486,306.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.10+098 - กม.10+122 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2563 1,389,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/06/2563 72,503.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 23/06/2563 15,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/06/2563 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 94,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ 12/03/2563 12,878.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 754 รายการ