f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566 499,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2566 44,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566 7,715.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 85,588.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 85,588.55 ยกเลิก เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 8,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 317,886.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 57,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA TA5002I TK6329 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2566 15,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2566 67,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 81,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อหิน ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จุ 3.785 ลิตร มอก.2514-2553 จำนวน 47 กป.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2566 19,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จุ 3.785 ลิตร มอก.2514-2553 จำนวน 45 กป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2566 19,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,911 รายการ